Truyện cười Vôva (Bấm vào link [Xem truyện khác] bên dưới mỗi truyện để xem thêm):

Các truyện cười ví dụ trong trang này chỉ hiển thị truyện cười Vôva.

Hướng dẫn thêm truyện cười lưu địa chỉ web vào blog, website

1. Thêm truyện cười vào blog của blogspot:

Bạn cho đoạn code sau vào1 tiện ích (Widget) HTML/JS :

<iframe frameborder="1" width="98%" src="http://www.luudiachiweb.com/truyencuoi.htm" height="200"></iframe>

200 là chiều cao của Widget

1 Là bề dày của khung bao quanh Widget truyện cười.

2. Thêm truyện cười vào website:

Bạn có thể sử dụng thẻ iframe như đoạn code trên, hoặc chèn đoạn code sau vào source trang web, nơi bạn muốn hiển thị truyện cười:

<div id="tcuoiluudiachiweb"></div><script type="text/javascript" src="http://luudiachiweb.com/tc"></script>

Nếu bạn chỉ muốn hiển thị truyện cười vova như trong trang ví dụ này thỉ sử dụng đoạn code sau:

<div id="tcuoiluudiachiweb"></div><script type="text/javascript" src="http://luudiachiweb.com/vova/truyencuoi.js"></script>

Chúc các bạn thêm nhiều tiếng cười trong cuộc sống!

Nguyễn Đức Khoan.