Danh sách website trong nhóm Bưu điện (12 site)


1 Cung cấp linh kiện điện tử, bảng mạch điện tử chức năng
  Link: http://www.rmt.com.vn
2 Viễn thông - sts.com.vn
  Link: http://sts.com.vn
3 Trung tâm Thông tin Bưu điện
  Link: http://db.vnpt.com.vn
4 Thế giới ĐTDĐ tại www.duylinhmobile.com
  Link: http://www.duylinhmobile.com
5 Thông tin tổng hợp - bưu điện Đà Nẵng
  Link: http://www.danangpt.vnn.vn
6 SAIGON POSTEL CORP
  Link: http://www.saigonpostel.com.vn
7 Dalink.vietnamnet-Không ai giống ai
  Link: http://dalink.vietnamnet.vn
8 Cục Bưu điện Trung ương
  Link: http://www.cpt.gov.vn
9 Công ty Vật tư Bưu điện 2
  Link: http://www.potmasco.com.vn
10 Công ty Bưu chính liên tỉnh quốc tế
  Link: http://www.vps.com.vn
11 Bưu điện tỉnh Quảng Nam
  Link: http://www.quangnampt.vnn.vn
12 Bưu điện tỉnh Ninh Thuận
  Link: http://www.ninhthuanpt.com.vn


Tổng số lượt truy cập


Dịch vụ lưu địa chỉ web trực tuyến 2005 www.luudiachiweb.com

Thiết kế và phát triển bởi Nguyễn Đức Khoan - Email: admin@luudiachiweb.com