Danh sách website trong nhóm Tổ chức (31 site)


1 Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và tru
  Link: http://www.mic.gov.vn
2 Trang thông tin công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 11
  Link: http://www.vneco11.com.vn
3 Đảng Cộng Sản Việt Nam
  Link: http://www.cpv.org.vn
4 Đao tràng Thiền Trúc Lâm Tinh Tấn Cà Mau
  Link: http://cc.domaindlx.com/thientongcamau
5 Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em
  Link: http://www.vncpcc.gov.vn
6 Trung tâm Tư liệu Khí tượng thuỷ văn
  Link: http://www.hymetdata.gov.vn
7 Trung tâm từ điển học
  Link: http://www.vietlex.com.vn
8 Trung tâm nghiên cứu các vấn đề phát triển
  Link: http://www.csdsvn.org
9 Thư viện kinh tế trên mạng
  Link: http://www.vninvest.com
10 Thành đoàn Thành Phố Hồ Chí Minh
  Link: http://www.thanhdoantphcm.org.vn
11 Tổng cục đo lường chất lượng
  Link: http://www.tcvn.gov.vn
12 Tổng công ty Điện lực VN
  Link: http://www.evn.com.vn
13 So Thuong mai Ninh Binh
  Link: http://www.ninhbinhtrade.gov.vn
14 Sinh viên Du học
  Link: http://www.svduhoc.vnn.vn
15 Quốc Hội Nước Cộng Hoà XHCN VN
  Link: http://www.na.gov.vn
16 Nơi hẹn hò của bạn
  Link: http://www.vietdating.com
17 Ngân hàng thương mại
  Link: http://www.bidv.com.vn
18 Kinderworld Quốc tế
  Link: http://www.kinderworld.com
19 Kiến thức quản lý doanh nghiệp
  Link: http://www.quanlydoanhnghiep.net
20 Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam
  Link: http://www.veia.org.vn
21 Hội quốc tế ngữ Hà Nội
  Link: http://hanea.vnn.vn
22 Hội doanh nghiệp trẻ Hà nội
  Link: http://www.hanoiba.org.vn
23 Gia đình Phật tử
  Link: http://www.hoadam.net
24 Du học
  Link: http://cepece.edu.vn
25 Dự án hầm đường bộ Hải Vân
  Link: http://haivan.cup.com
26 Cứu thế.com
  Link: http://www.cuuthe.com
27 Bộ Ngoại Giao
  Link: http://www.mofa.gov.vn
28 Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư
  Link: http://www.mpi.gov.vn
29 Bộ Bưu chính, Viễn thông
  Link: http://www.mpt.gov.vn
30 Bệnh viện phục hồi chức năng Thừa Thiên Huế
  Link: http://www.langhoabinh-hue.org.vn
31 Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ
  Link: http://www.phutho-izs.gov.vn


Tổng số lượt truy cập


Dịch vụ lưu địa chỉ web trực tuyến 2005 www.luudiachiweb.com

Thiết kế và phát triển bởi Nguyễn Đức Khoan - Email: admin@luudiachiweb.com