Truyện cười Vova 
Bố : Tại sao con đánh bạn? Con có biết lớn đánh nhỏ là hèn không?
Vova: Thế sao bố lại đánh con?

Thêm truyện mới | Xem truyện khác
Truyện cười luudiachiweb.com