VIET-FONT CONVERTER FOR DATABASE VERSION 1.1

Thực hiện chuyển m 


*      Chuyển m cho Database

 

  1. Chọn vng lm việc

C thể chuyển m cho ton bộ CSDL hoặc chỉ 1 hay 1 số bảng được chọn.

-         Chuyển m cho Ton bộ CSDL, bn khung vng lm việc, chọn mục Tất cả cc Table

-         Chỉ chuyển m cho 1 số bảng:

o       Nhấp chọn 1 bảng bn khung Database

o       Nhấp nt  để thực hiện chọn bảng, bảng được chọn sẽ được thm vo khung Selected Tables.

o       Nếu muốn thm tất cả cc bảng bn khung danh mục cc bảng (Database) vo khung cc bảng được chọn (Selected Tables), bn khung Database, chọn nốt  l nốt thứ 2, sau đ nhấp nt .

o       Để loại bỏ một hay nhiều bảng ra khỏi danh sch cc bảng được chọn: Chọn cc bảng cần loại bỏ bn khung Selected Tables, nhấp nt

o       Chọn mục Chỉ cc Table được chọn.

 

  1. Chọn Font cho việc chuyển m.

Chương trnh đang hỗ trợ 7 loại Font m: Unicode dựng sẵn, Unicode tổ hợp, VNI-WINDOWS, TCVN3 (ABC), UTF-8, NCR Decimal v CP 1258.

-         Chọn m gốc l m hiện tại trong CSDL trước khi chuyển m.

-         Chọn m đch l m muốn chuyển đổi.

-         Nếu khng xc định được m gốc hoặc CSDL c dữ liệu tiếng việt thuộc nhiều loại m khc nhau, ta c thể chọn mục nhận dạng m Tiếng Việt tự động, khi đ chương trnh sẽ tự nhận dạng m gốc. Tuy nhin, thời gian chuyển m sẽ lu hơn.

-         Chọn: chuyển sang chữ hoa: Nếu muốn chuyển m tất cả dữ liệu trong CSDL sang chữ hoa.

-         Chọn: chuyển sang chữ thường: Nếu muốn chuyển m tất cả dữ liệu trong CSDL sang chữ thường.

 

  1. Thực hiện chuyển m

-         Trn Thanh cng cụ (Toolbar) c cc nt cng cụ cho việc chuyển m như sau:

-         Nt Chuyển m (): Bắt đầu hoặc tiếp tục việc chuyển m.

-         Nt Tạm dừng (): Tạm ngưng việc chuyển m.

-         Nt Ngưng chuyển m () Dừng hẳn việc chuyển m. Điều ny được khuyn khng nn lm,v dữ liệu trn bảng đang được chuyển m sẽ c thể bị hỏng.

  1. Thực hiện nhanh cc thao tc trn Table

Để thực hiện nhanh cc thao tc trn Table no đ, click chuột phải trn table cần lm việc. Một pop-up menu sẽ xuất hiện như hnh dưới:

 

*      Chuyển m cho Clipboard:

-         Chọn mục chuyển m cho Clipboard

-         Chọn Font m lm việc (Giống như việc chọn font m cho Database)

-         Nhấp nt  trn thanh cng cụ để bắt đầu chuyển m cho Clipboard.

 


Viet-font converter version 1.1

Copyright by Nguyen Duc Khoan (nguyenduckhoan@gmail.com)

Website: http://www.luudiachiweb.com