Danh sách phím nóng


Phím Win được nhắc đến là phím có biểu tượng hình Window nằm giữa phím Ctrl và Alt. Máy laptop thường không có phím này.

Chương trình có sẵn các phím nóng sau:

 • Win + S: Ẩn / Hiện giao diện chương trình
 • Win + Q: Shutdown Window
 • Win + L: Switch User
 • Win + H: Hibernate
 • Ctrl + R: Restart
 • Ctrl + L: Log Off
 • Một số phím nóng có sẵn của Window:

 • Win + E: Mở Explorer
 • Win + D: Show Desktop
 • Win + R: Mở hộp thoại Run
 • Win + M: Minimize tất cả các chương trình đang mở
 • Win + F: Mở Search
 • Alt + Tab: Di chuyển qua lại các chương trình đang mở trong Window
 • Shift + Tab: Di chuyển qua lại các cửa sổ con của một chương trình.
 • Alt + F4: Đóng các của sổ đang mở hay hiện hộp thoại Shutdown

 • Lập phím nóng

  Chức năng Hẹn giờ

  Một số thiết lập cho chương trình và Windows