Tiếp tục     

Trổ Tài
Một cậu bé kể cho bạn nghe:
- Hôm qua tớ xem phim thấy một người chỉ đấm một cái mà chết một con bò.
- Tưởng gì! Hồi sáng này trên đường di học chính mắt tớ nhìn thấy một người chỉ dùng một tay mà làm dừng được cả một chiếc xe buýt đang chạy nhanh.
- Xạo tổ. Tớ không tin. Ai mà khỏe như vậy được?
- Ông tài xế xe buýt đó!
Kiến Thức Về Địa Phương Chưa Đầy Đủ
Một người Luân Đôn đi về nghỉ ở miền Tây nước Anh. Anh ta đi đến một thị trấn bằng tầu hỏa và thấy ngoài trời mưa như trút nước.
Anh ta gọi một người khuân vác xách các túi hành lý ra tắcxi. Trên đường đi ra khỏi ga, vừa để bắt chuyện vừa để dò hỏi xem ý kiến người địa phương về triển vọng thời tiết trong thời gian nghỉ ngơi, anh ta hỏi người khuân vác:
- Mưa thế này đã bao lâu rồi?"
- Thưa ông, tôi không biết, tôi mới sống ở địa phương này được mười lăm năm- Anh khuân vác đáp.
Thi Nói Khoác
Một hôm được nghỉ, bốn quan họp nhau đánh chén, nhân lúc cao hứng, lền mở một cuộc thi nói khoác.
Quan thứ nhất :
- Tôi còn nhớ, ngày tôi còn trọng nhậm ở huyện T.H, tôi được trông thấy một con trâu to lắm, nó liếm một miếng mà mất cả một sào mạ.
Quan thứ hai tiếp luôn :
- Thế chưa lấy gì làn lạ, tôi còn trông thấy một cái thừng to gấp mười cái cột đình làng này.
Quan thứ nhất biết ông kia nói lỡm mình đành chĩu thua và giục quan thứ ba lên tiếng.
Quan thứ ba rằng :
- Tôi đã từng thấy một cái cầu dài lắm, đứng trên đầu này không thể nào nhìn đưôc sang đầu kia. Chỉ biết rằng có hai bố con nhà nọ chỉ ở cách xa nhàu kẻ bờ nọ người bờ kia mà chẳng bao giờ gặp mặt nhau. Lúc bố chết , con nghe tin, vội vã sang đưa ma. Thế mà đi qua cầu sang đến nơi thì đã đoạn tang được ba năm rồi !
Quan thứ tư tiếp luôn :
- Thế kể đã ghê ! Nhưng tôi lại còn trông thấy một cái cây cao khiếp lắm. Cứ biết rằng trứnbg chim ở ngọn cây bị rơi xuống mới đến có nửa chừng mà chim đã nở đủ lông cánh để bay.
- Quan thứ ba biết cây ấy dùng để làm cái cầu mình vừa nói , đành chịu thua.
Bốn quan đắc chí vỗ đùi cười ha hả.
Bỗng có tiếng thét thật to làm các aun giật bắn người :
- Đồ nói láo ! Lính đâu ? Trói cổ chúng nó lại cho ta.
Bốn quan bàng hoàng ngơ ngác nhìn nhau.
Một lát quan chủ mới định thần nhận ra thằng lính hầu. Quan Quát :
- Thằng kia ! Mày địng trói ai thế ?
- Bẩm quan , con thấy các quan thi nhau nói khoác thì con cũng nói khoác chơi đấy ạ.
Lúc ấy bốn quan mới biết tài nói khoác của anh lính, liền lăn bò ra mà cười.
Đến lúc hết cơn cười, các quan nhìn lại thấy thấy vợ quan, con quan đứng xúm xít chung quanh. Kẻ khóc, người mếu.Thì ra, các quan mãi cười vui quá suýt nửa sang thế giới bên kia mà không biết.
Đừng Nuốt
Bệnh nhân than với bác sĩ:
- Tôi bc bệnh béo, xin bác sĩ chỗ biết tôi nên ăn những món ăn gì?
- Ăn gì cũng được nhưng đừng nuốt!
Nhanh Trí
Một trọc phú mời nhà danh họa vào phòng khách có treo bức tranh.
Trọc phú: "Nét bút của ngài thật tuyệt vời".
Nhà danh họa kêu lên: "Nhưng sao ông lại treo ngược tranh?"
"Tôi biết chứ?" Trọc phú nhanh miệng: "Tôi tập Yoga ở phòng này vì thế phải treo ngược".

Tiếp tục     


Tổng số lượt truy cập


Dịch vụ lưu địa chỉ web trực tuyến 2005 www.luudiachiweb.com

Thiết kế và phát triển bởi Nguyễn Đức Khoan - Email: admin@luudiachiweb.com