Tiếp tục     

Đuổi Khéo Khách Về
Có một người đến nhà bạn chơi nhưng cứ ở lì mà không có ý định về.Chủ nhà ghét anh ta lắm.Một hôm chủ nhà cùng với khách đứng hóng mát trước cửa nhà bỗng thấy một con chim đậu trên cây trước nhà.Con chim to như con gà. Chủ nhà nói:
- Anh đứng đây chờ, tôi vào nhà lấy cái búa ra chặt đỗ cây kia,bắt con chim làm bữa nhắm ngon lành.
Khách nói:
- Chỉ sợ cây đỗ thì chim bay mất rồi.
Chủ nhà nói:
- Anh không biết đấy chứ, nó là con chim ngu xuẩn, nên cây đỗ rồi mà cũng không biết bay đi.
Kính Phóng Đại
Một người khách đến quán ăn và gọi món bít-tết. Khi anh bồi mang ra, khách lại yêu cầu:
- Cho tôi mượn cái kính phóng đại.
- Để làm gì? ố Anh bồi không hiểu.
- Để lỡ tôi không ăn được nó, tôi còn có thể nhìn thấy thịt.
Không Sợ Đuổi
Ông chủ khó tính hầm hầm bước vào văn phòng, nhìn thấy vài mẫu giấy vương vãi dưới đất thì hách dịch hỏi nhân viên:
"Tại sao những thứ này lại có trên sàn?"
"Báo cáo giám đốc, vì lực hấp dẫn ạ!"
Người Lính Không Có Súng
Thầy: Jacques! Thật xấu hổ, em lại quên bút ở nhà rồi. Em có biết một người lính khi ra trận không có súng thì gọi là gì không?
Jacques: Thưa thầy, người ta gọi là sĩ quan ạ!
Lời hay ý đẹp
Thân em như giếng giữa đàng.
Người khôn rửa cẳng , người phàm rửa chân!

Tiếp tục     


Tổng số lượt truy cập


Dịch vụ lưu địa chỉ web trực tuyến 2005 www.luudiachiweb.com

Thiết kế và phát triển bởi Nguyễn Đức Khoan - Email: admin@luudiachiweb.com